O nás

Občianske združenie Prešovský klub vojenskej histórie Dukla (ďalej len „klub“) je dobrovoľná organizácia, ktorej hlavným cieľom je zaujímavým a náučným spôsobom prezentovať históriu 1. a  2. svetovej vojny i medzivojnového obdobia. Činnosť a osveta klubu je zameraná predovšetkým na významné udalosti vojnových čias na území dnešného Slovenska.

Vzali sme si za úlohu interaktívne a dynamicky zobrazovať vojenský život v rokoch 1914 - 1945 a takýmto spôsobom priblížiť širokej verejnosti nielen históriu vojny ako takej, ale aj históriu vojenstva, výzbroje, výstroja, významných osobností a v neposlednom rade aj históriu samotného vojaka bojujúceho vo vojnách na našom území.

Klub realistickým a odborným spôsobom prezentuje armády Rakúsko-Uhorska a Cárskeho Ruska bojujúcich vo veľkej vojne v rokoch 1914 - 1915 na Karpatských kótach ako aj armádu Sovietskeho Ruska, 1. ČS armádny zbor a nemecký Wehrmacht zvádzajúci ťažké boje od Karpatsko-duklianskej operácie až po oslobodenie Československa.

  • Dynamické rekonštrukcie bojov
  • Živá história - Living history
  • Expozície v múzeách
  • Výstavy pri významných príležitostiach
  • Historická čestná stráž pri pietnych aktoch
  • Prednášky v školách
  • Odborné poradenstvo v oblasti výzbroje a výstroja pre múzeá aj zberateľov
  • Dokumentárna činnosť
  • Zapožičiavanie tematických výstav pre múzeá
  • ... a to všetko na medzinárodnej úrovni Vyšehradskej štvorky